English-Español-Suomeksi-日本語の

Formació de Professors de Veu Suzuki

Exàmens de Veu Suzuki des de 1998

Cada any les dates finals per a audicions són
els 30 de Gener, Març, Maig, Agost i Octubre

Cada nivell de formació europeu i australià consisteix en 120 - 160 hores depenent del nivell, i cada nivell s'assumeix que serà completat en un període d'un a dos anys mentre el professor en formació va també aplicant independentment les habilitats d'ensenyament apreses i rebent periodic feedback i reforç del Professor Formador. Després de l'acceptació, es planificarà la formació jubt amb el/s Professor/s Formador/s de Veu Suzuki. Els Formadors de Veu Suzuki de la ESA treballaran i formaran en equip. La Formació consisteix tan en classes individuals com magistrals incloses conferències. La participació en la formació a Finlàndia serà menada pels Formadors de Professors ESA de Veu Suzuki Analia Capponi-Savolainen, Mette Heikkinen i la Dra. Päivi Kukkamäki.

Els períodes de Formació començaran:

El 26 de gener de 2014 a Finlàndia.
El 23 de juny de 2014 a Finlàndia.

El 8 de novembre de 2014 als EEUU (Dra. Kukkamäki).

Per favor, poseu-vos en contacte amb la Dra. Päivi Kukkamäki suzukivoice(a)kolumbus.fi i envieu a l'equip de selecció un DVD d'audició DOS mesos abans que comenci el període de formació.

Adreça:
Programa de Veu Suzuki
Rekolantie 42
01400 Vantaa
Finlàndia


Els Formadors de Professors ESA són:

Analia Capponi-Savolainen (Finlàndia / Argentina)
Mette Heikkinen (Finlàndia)
Päivi Kukkamäki (Finlàndia)
Katrina Pezzimenti (Austràlia)
 


La Formació de Professors de Veu Suzuki a la ESA i a la PPSA té cinc nivells.

Els exàmens per a Professor de Veu Suzuki tenen quatre parts: Recital, Ensenyament (classes individuals i de group), Exàmen oral / Conversació (Programa de Veu Suzuki, Filosofia Suzuki, pedagogia vocal) i habiliats d'acompanyament.

Nivells de l'1 al 5 (ESA)
Nivells del Primari a l'Avançat (PPSA, ANSTEA)

Nivell 1, Nivell Primari Etapa 1 - total 150 hores recomanades (mínim 120 hores)
Nivell 2, Nivell Primari Etapa 2 - total 120 hores
Nivell 3, Nivell Intermig Etapa 1 - total 120 hores
Nivell 4, Nivell Intermig Etapa 2 - total 140 hores
Nivell 5, Nivell Avançat - total 160 hores

Preparació per a l'examen de cada nivell

Després d'haver completat les tasques específiques de formació del professorat i que s'hagin acceptat els resultats, el professor en formació pot planificar el seu examen. El Programa del Concert ha de ser aprovat per la Junta Examinadora de Veu Suzuki almenys dos mesos abans de fer-lo. El pianista ha de rebre els acompanyaments un mes abans de la data de l'examen i s'han d'acordar els assajos. El mestre en formació ha de servir-se dels seus propis estudiants per a l'examen d'ensenyament, però en circumstàncies excepcionals, es necessiten dos mesos per que la Junta Examinadora pugui organitzar els estudiants adequats.

Els Cursos Curts de Formació de la SAA consisteixen en 25 a 70 hores depenent del curs
(vàlids només a la SAA).

Si us plau contacteu a la Mary Hofer: mhofer(a)uwsp.edu

 
  Seguiu-nos a:
    Facebook Twitter  
© 2011-2015 Model-Hangar Oy Music Department